Ekonomifakta

Andel företagare, Övertorneå

Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 088 invånare. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den 15:e högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats