Ekonomifakta

Befolkningsökning, Övertorneå

Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 088 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 27:e lägsta i landet med −3,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats