Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Överkalix

Överkalix kommun

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det åttonde högsta i landet med 89 264 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats