Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Överkalix

Överkalix kommun

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 71:a högsta i landet med 52 243 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats