Ekonomifakta

Befolkningsökning, Överkalix

Överkalix kommun

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 13:e lägsta i landet med −3,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats