Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Ovanåker

Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 73 187 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats