Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ovanåker

Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 41:a lägsta i landet med 46 214 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats