Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Östhammar

Östhammars kommun

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 172 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 44:e högsta i landet med 85,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats