Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Östersund

Östersunds kommun

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 80:e högsta i landet med 51 754 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats