Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Östersund

Östersunds kommun

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats