Ekonomifakta

Andel högutbildade, Östersund

Östersunds kommun

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 37:e högsta i landet med 30,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats