Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Österåker

Österåkers kommun

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det femte lägsta i landet med 53 757 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats