Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Österåker

Österåkers kommun

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 38:e högsta i landet med 85,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats