Ekonomifakta

Befolkningsökning, Österåker

Österåkers kommun

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 282 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tionde högsta i landet med 5,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats