Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Osby

Osby kommun

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 658 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats