Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Osby

Osby kommun

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 73:e högsta i landet med 5,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats