Ekonomifakta

Andel högutbildade, Osby

Osby kommun

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats