Ekonomifakta

Skattesats, Osby

Osby kommun

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Kommunalskatten är 33,99 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats