Ekonomifakta

Nyföretagande, Orsa

Orsa kommun

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 908 invånare. Värdet för nyföretagande är det 48:e lägsta i landet med 8,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats