Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Orsa

Orsa kommun

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 908 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats