Ekonomifakta

Befolkningsökning, Orsa

Orsa kommun

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 908 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats