Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 478 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 96:e högsta i landet med 74 083 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats