Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 478 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 45:e högsta i landet med 54 301 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats