Ekonomifakta

Nyföretagande, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 478 invånare. Värdet för nyföretagande är det 79:e lägsta i landet med 9,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats