Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Örkelljunga

Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 22:a högsta i landet med 13,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats