Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Örkelljunga

Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 30:e lägsta i landet med 62 276 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats