Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Örkelljunga

Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det lägsta i landet med 39 595 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats