Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Örkelljunga

Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 30:e högsta i landet med 6,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats