Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Olofström

Olofströms kommun

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 43:e högsta i landet med 6,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats