Ekonomifakta

Nyföretagande, Olofström

Olofströms kommun

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Värdet för nyföretagande är det femte lägsta i landet med 6,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats