Ekonomifakta

Andel företagare, Olofström

Olofströms kommun

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Kommunen utmärker sig med låg företagsamhet och har den 13:e lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats