Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Olofström

Olofströms kommun

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och har 13 061 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 29:e lägsta i landet med 77,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats