Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Öckerö

Öckerö kommun

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 819 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 11:e högsta i landet med 59 982 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats