Ekonomifakta

Andel högutbildade, Öckerö

Öckerö kommun

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 819 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 68:e högsta i landet med 25,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats