Ekonomifakta

Befolkningsökning, Öckerö

Öckerö kommun

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 819 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 93:e lägsta i landet med −0,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats