Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Ockelbo

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 758 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 19:e högsta i landet med 13,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats