Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ockelbo

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 758 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats