Ekonomifakta

Befolkningsökning, Ockelbo

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 758 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 42:a lägsta i landet med −2,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats