Ekonomifakta

Andel högutbildade, Nynäshamn

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats