Ekonomifakta

Befolkningsökning, Nynäshamn

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 13:e högsta i landet med 5,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats