Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Nynäshamn

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 87:e högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats