Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Nyköping

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 229 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats