Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Nyköping

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats