Ekonomifakta

Andel högutbildade, Nyköping

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 91:a högsta i landet med 23,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats