Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Nybro

Nybro kommun

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 28:e högsta i landet med 81 242 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats