Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Norsjö

Norsjö kommun

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjätte högsta i landet med 89 612 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats