Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Norsjö

Norsjö kommun

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tionde högsta i landet med 6,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats