Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Norsjö

Norsjö kommun

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 924 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats