Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Norrtälje

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 770 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 31:a lägsta i landet med 45 411 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats