Ekonomifakta

Nyföretagande, Norrtälje

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 770 invånare. Värdet för nyföretagande är det 38:e högsta i landet med 13,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats